rottevalle > home

Van harte welkom

Welkom op de website van de Doopsgezinde gemeente Rottevalle-Witveen. Onze gemeente is in 1838 ontstaan uit de samenvoeging van twee afzonderlijke doopsgezinde gemeenten n.l. de gemeente van het Witveen en de gemeente Rottevalle. Wij zijn een open, hartelijke en een gastvrije gemeente waar mensen vanuit hun geloofs- en levenservaringen samen komen en waar een ieder zich thuis voelt. Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote vrijheid van geloofsbeleving en die voor iedereen wat te bieden heeft, zoals diensten en vieringen, maar ook in allerlei activiteiten voor leden en belangstellenden binnen én buiten de gemeente. Het gaat ons daarbij om:
  • Ontmoeting, inspiratie en verdieping
  • Verbondenheid met elkaar
  • Inzet voor vrede in het klein en het groot

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn op zondagmorgen om 9.30 uur. Kom eens langs om de sfeer in onze kerk te proeven. 


Volgende dienst(en)

4 juni 2023, 09:30 uur
Voorganger: Ds. Prins-Groenouwe
Waar: Vermaning Rottevalle

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

20-06-2023, 19:30 uur bezinningsgroep Vrede (doopsgezinde kerk Drachten)

Naar alle activiteiten>>

Uitgelicht

donderdag 25 mei 2023, 16:00 uur - donderdag , 16:30 uur
VredesWake (Mennoplein / Zuiderbuurt)
elke week even stilstaan om vrede

Actueel

Vredeswake
De volgende Vredeswake is  op donderdag  25 mei  van 16.00-16.30 bij de Doopsgezinde kerk in Drachten. Iedereen is van harte welkom
bezinningsgroep Vrede
De volgende bijeenkomst van de bezinningsgroep over vrede is op dinsdag 20juni in de Vermaning van Drachten. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over vredesvraagstukken. 
VAN OERGRAAN TOT MENNOBROOD

VAN OERGRAAN TOT MENNOBROOD
VAN OERGRAAN TOT MENNOBROOD Tijdens het weekend van Doopsgezind Wereldwerk was er speciale aandacht voor het doperse oergraan dat de wereld rondreist. Menno de Vries, akkerbouwer uit Witmarsum en enkele leden van de gemeente Ouddorp vertelden van hun ervaringen met dit graan.  Lees meer >>

Vredeswake

Vredeswake
Iedere donderdagmiddag van 16.00 tot 16.30 is er bij de doopsgezinde kerk van Drachten een vredeswake

De jaarmap 'Een wereld van verschil' is gereed

De jaarmap 'Een wereld van verschil' is gereed
Er is weer hard gewerkt om de jaarthemamap op tijd rond te krijgen.

U kunt de map hier kosteloos downloaden. (Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld! Zie banknummer hieronder.) Heeft u liever een papieren versie dan kunt u die bestellen bij:
Joop van der Mei, Neubourgstraat 28, 4834 JM  Breda
tel. 076 52 11 519 email: gdb@doopsgezind.nl
Kosten: € 10 plus verzendkosten. 
Bank:  NL89 TRIO 0379 7299 62 t.n.v. stichting GDB Nederland. Lees meer >>
 
 
     
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl