> nieuws

Nieuws

 
9 mei 2022

Dit is de nieuwe huisstijl van de doopsgezinden in Nederland

De nieuwe huisstijl komt voort uit de wens om de gemeenschap te symboliseren. Een gemeenschap van individuen met een eigen geloofsleven en overtuigingen, maar die zich allen verbonden voelen met het doopsgezinde gedachtegoed. Tot nu toe was er geen gemeenschappelijke huisstijl. Alle gemeenten en organisaties hadden en hebben hun eigen logo's en stijlen. De ADS heeft het 'zonnetje' met de fundamentstekst, maar de communicatieuitingen van de doopsgezinden hebben en hadden hun eigen herkenningstekens in al hun veelzijdigheid.

Er is voor gekozen om de huisstijl te laten ontwikkelingen door Kantoor de Loor van vormgeefster Susan de Loor. Zij is is al jaren als vormgeefster verbonden aan de doopsgezinden en heeft onder andere de huidige communicatiestijl van de doopsgezinden ontworpen, zoals de website, Doopsgezind NL en Doopsgezind Plus. Ook heeft ze ontwerpen gemaakt voor Doopsgezind Haarlem en de DG Rotterdam.

De huisstijl is modern, krachtig en gaat uit van twee belangrijke aspecten van het doopsgezinde geloofsleven: de volwassenendoop en de inspiratie en warmte van de kaars. Dat wordt gesymboliseerd door van de 'o' een doopschaal te maken waar een druppel in valt. De druppel in combinatie met de 'i' eronder kan als kaars gezien worden.

De nieuwe huisstijl is ook de basis van de nieuwe website. Deze website is in ontwikkeling en zal als alles goed gaat na de zomer volledig functioneren.

De komende maanden zal de nieuwe huisstijl langzaam terug te vinden zijn in uitingen van de doopsgezinden in Nederland. We hopen van harte dat gemeenten gebruik zullen willen maken van de huisstijl, al is het maar om iedereen te laten zien dat we ondanks onze verschillen en eigenheid een gemeenschap zijn die waarden deelt.

Wilt u, uw gemeente, organisatie of commissie gebruik maken van de huisstijl, of heeft u vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met Kalle Brüsewitz, coördinator communicatie via communicatie@ads.nl. 


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2022 Doopsgezind.nl