> nieuws

Nieuws

 
6 mei 2020

Raad van Kerken tegen nieuwe kernwapenwedloop

De Raad van Kerken in Nederland maakt zich ernstig zorgen over de nieuwe kernwapenwedloop die op gang gekomen is na het opzeggen van belangrijke wapenbeheersingsovereenkomsten. De Raad bracht hierover een verklaring naar buiten.

Het is dit jaar niet alleen 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog beëindigd werd, maar ook 75 jaar geleden dat de eerste atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden afgeworpen, die honderdduizenden burgers een vreselijke dood injoegen. 

Daarnaast is het 50 jaar geleden dat het internationale verdrag tegen de verdere verspreiding van kernwapens, het non-proliferatieverdrag (NPT), werd ondertekend. Daarin beloofden de ondertekenaars in artikel VI om door onderhandelingen te komen tot totale kernontwapening.

Eind april van dit jaar stond een zogeheten toetsingsconferentie van dat verdrag geagendeerd bij de Verenigde Naties in New York. Het lag in de bedoeling dat deze deels zou worden voorgezeten door de Nederlandse delegatie. 

Met het oog hierop nam de Raad van Kerken zich voor om het eerder in de jaren tachtig uitgesproken onvoorwaardelijk ‘nee’ tegen kernwapens te herbevestigen en stelde een verklaring tegen de nieuwe kernwapenwedloop op. De toetsingsconferentie van het NPT werd vanwege de corona-crisis echter uitgesteld tot volgend jaar.

De Raad van Kerken hoopt dat de Nederlandse delegatie die de uitgestelde conferentie zal bijwonen zich sterk zal maken voor het eindelijk naleven van artikel VI, zodat internationale onderhandelingen gestart kunnen worden om tot algehele kernontwapening te komen. Dit zou in lijn zijn met de regeringsverklaring dat ‘de Nederlandse regering zich blijft inzetten voor een kernwapenvrije wereld’.

Ook de organisaties Pax, NVPM/Artsen voor Vrede, Kerngroep Inclusieve Veiligheid, Kerk en Vrede, Stop Wapenhandel en Tribunaal voor de Vrede roepen de Nederlandse regering hiertoe op.

Vergelijkbare initiatieven zijn tevens internationaal genomen, o.m. door Church & Peace waar Doopsgezind WereldWerk lid van is.


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl