> nieuws

Nieuws

 
26 augustus 2019

Promotie Fulco van Hulst en interview

Op 11 september jl. heeft de promotie plaatsgevonden van Fulco Y. van Hulst aan de VU (Faculteit Religie en Theologie). Zijn proefschrift is getiteld: 'Vrede hebben met het kruis van Christus – Onderzoek naar een soteriologie vanuit dopers perspectief’. (Soteriologie is de leer over de redding van de mens). Het Friesch Dagblad interviewde hem, klik hier.

In de christelijke traditie neemt de kruisdood van Jezus een centrale plaats in. De dominante interpretatie is dat God de dood van Jezus ‘georkestreerd’ zou hebben als genoegdoening of straf voor de zonde van de mensheid. Die aanname veronderstelt dat God zelf geweld gebruikt om de relatie met zijn schepping te herstellen. Voor doopsgezinden, die traditioneel een vredeskerk vormen, is dat uitgangspunt onaanvaardbaar. 

In dit proefschrift analyseert Van Hulst, voortbouwend op de inzichten van de Amerikaanse doopsgezinde theoloog J. Denny Weaver, de belangrijkste traditionele benaderingen in de westerse christelijke traditie aangaande de verzoening. Beginnend vanuit een kritische analyse van het werk van Weaver wordt gekeken naar de interpretatie van de kruisdood bij de kerkvaders, bij Anselmus van Canterbury, bij Petrus Abelardus en in het moderne model dat bekend staat als ‘penal substitution atonement’. 

Het onderzoek maakt inzichtelijk dat in vrijwel alle traditionele modellen de onderliggende gedachte is, dat geweld noodzakelijk is om de relatie tussen God en mens herstellen. Ze gaan allen uit van het idee ‘oog om oog’. Het onderzoek laat zien dat de kruisdood van Jezus ook heel anders kan worden uitgelegd, namelijk als het ultieme verzet van mensen tegen God en de wijze waarop God het leven voor mensen bedoeld heeft. Verzoening tussen God en mens vindt dan juist plaats wanneer mensen dat inzien en hun leven gaan vormgeven naar het verhaal dat Jezus heeft voorgeleefd. Redding en verzoening zijn niet gelegen in het aanvaarden van de kruisdood, maar in het aanvaarden van het leven van Jezus.

De conclusie luidt dat de gangbare interpretatie van de kruisdood van Jezus, die bijvoorbeeld in het jaarlijkse tv-spektakel The Passion naar voren komt, nodig aan herziening toe is. Het onderzoek houdt de kerk en de gelovigen een spiegel voor en vraagt hoe de kerk zichzelf nog christelijk kan noemen als ze de navolging van Jezus niet serieus neemt. Niet de kruisdood van Jezus zou centraal moeten staan in de verkondiging, maar de boodschap van vrede en afwijzing van geweld. Daarmee biedt het onderzoek aanknopingspunten voor een verdere doordenking van de publieke roeping van de kerk.

De promotie vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam.

promotie Van Hulst soteriologie


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl