> nieuws

Nieuws

 
25 april 2019

Church en Peace teleurgesteld over goedkeuring Europees Defensiefonds

Met teleurstelling en protest reageert Church and Peace op de goedkeuring op Witte Donderdag, 18 april jl., door het Europees Parlement van de verordening voor het Europees Defensiefonds. Daardoor wordt de weg geëffend voor een reservering van € 13 miljard in de komende budgetperiode (2021-2027) voor onderzoek en ontwikkeling van militair materieel.

Voor de eerste keer wordt de EU financier van de Europese defensie-industrie met middelen uit de gemeenschappelijke begroting, die daardoor niet beschikbaar zijn voor civiele doelen. Dit bedrag wordt nog eens aangevuld met € 6,5 miljard voor 'militaire mobiliteit'. Er zijn geen plannen om overeenkomstige besparingen te realiseren op de nationale defensiebegrotingen.

De defensiefondsverordening werd op de laatste dag van de zittingsperiode goedgekeurd met 328 stemmen tegen 231. In de debatten en onderhandelingen tussen het Parlement, de Commissie en de Raad zijn, dankzij het GREENS/EFA-initiatief, autonoom moordende drones uitgesloten van in aanmerking komende projecten. Deze projecten omvatten echter nog steeds wel gewapende drones en massavernietigingswapens zoals kernwapens.

De Groenen (GREENS/EFA), de linkse partijen (GUE/NGL) en delen van de sociaal-democraten (S & D) hebben tevergeefs geprobeerd verdere onaanvaardbare aspecten van de beslissing te voorkomen. Hieronder valt het feit dat het Parlement geen toegang heeft tot de toewijzing en controle van fondsen, en tot de export van wapentechnologie naar landen buiten de EU.

Meer informatie: https://www.church-and-peace.org/.

 


Terug
 
  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2020 Doopsgezind.nl