rottevalle > groepen > broederkring

Broederkring

De gemeente Rottevalle-Witveen heeft een actieve broederkring die momenteel 12 leden telt.
Het doel is door gesprekken uitdiepen van maatschappelijke en geloofsonderwerpen  in zo breed mogelijk perspectief.  De broederkring komt van september tot april samen op de tweede donderdag van de maand in de consistorie van 14.00-16.00 uur. In elke bijeenkomst staat een onderwerp centraal.

Eind oktober gaan de broeders zoveel mogelijk naar de landelijke broederkringendag.
Met de broederkringen van Surhuisterveen en Drachten is er één keer per jaar een gezamenlijke avond, die afwisselend in Drachten, Surhuisterveen of Rottevalle gehouden wordt.
In mei of  juni wordt het seizoen afgesloten met een "dagje uit"

De bijeenkomsten zijn altijd in een plezierige sfeer, waar  ieder zijn mening mag geven en ieders persoonlijkheid tot zijn recht komt.
De broederkring verwelkomt van harte nieuwe leden

Het programma voor 2017-2018 is:

 - donderdag 9 november: drs. Wytze Brandsma houdt een inleiding over zijn tweetalige dichtbundel "God is het antwoord niet" / "God is it antwurd net".

 - maandag 18 december: Kerstavond met de Zusterkring.

 - donderdag 11 januari: Discussiemiddag over het thema "Eigen meningen".

 - donderdag 8 februari: ds. Wilma Tiemersma verkent met ons het jaarthema "Zo goed als nieuw".

- donderdag 1 maart: 19.30 uur: Gezamenlijke avond met de Broederkringen van Drachten en Surhuisterveen. Het programma van die avond is nog niet bekend.

 - donderdag 12 april: Een "gevarieerd programma" verzorgd door br. Sieb of eventueel een actueel onderwerp.

 Nieuwe leden zijn van harte welkom! 

Contactpersoon: Pieter Oosterhof, voorzitter broederkring

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl