rottevalle > home

Van harte welkom

Welkom op de website van de Doopsgezinde gemeente Rottevalle-Witveen. Onze gemeente is in 1838 ontstaan uit de samenvoeging van twee afzonderlijke doopsgezinde gemeenten n.l. de gemeente van het Witveen en de gemeente Rottevalle. Wij zijn een open, hartelijke en een gastvrije gemeente waar mensen vanuit hun geloofs- en levenservaringen samen komen en waar een ieder zich thuis voelt. Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote vrijheid van geloofsbeleving en die voor iedereen wat te bieden heeft, zoals diensten en vieringen, maar ook in allerlei activiteiten voor leden en belangstellenden binnen én buiten de gemeente. Het gaat ons daarbij om:
  • Ontmoeting, inspiratie en verdieping
  • Verbondenheid met elkaar
  • Inzet voor vrede in het klein en het groot

Kerkdiensten
Onze kerkdiensten zijn op zondagmorgen om 9.30 uur. Kom eens langs om de sfeer in onze kerk te proeven. Volgende dienst(en)
24 december 2018, 21:30 uur
Voorganger: Ds. W. Tiemersma-Veenstra
Waar: Doarpstsjerke Rottevalle
Bijzonderheden:
Kerstnachtdienst

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

08-01-2019, 20:00 uur Bezinningsgroep over vrede (Doopsgezinde Vermaning Drachten)
10-01-2019, 19:30 uur Leerhuis in Drachten (Doopsgezinde Vermaning Drachten)
20-01-2019, 10:00 uur Wereldbroederschapsdag 2019 (De Bidler, Wergea)

Naar alle activiteiten>> 
 

 
 

Uitgelicht

Wereldbroederschapsdag 2019 Wereldbroederschapsdag 2019
Op 20 januari wordt de Wereldbroederschapsdag (WFD) gehouden in Wergea. De organisatie is in handen van DG Mid-Fryslân en de FDS. Lees meer >>

Actueel

Bezinningsgroep over vrede

Bezinningsgroep over vrede
De volgende bijeenkomst van de bezinningsgroep over vrede is op dinsdag  8 januari 2019 in Drachten. We vervolgen onze pelgrimage naar gerechtigheid en vrede. Iedereen is welkom! Aanvang 20.00.


Raad van Kerken: Pas regeling Kinderpardon toe

Raad van Kerken: Pas regeling Kinderpardon toe
In een brief aan de regering roepen de 18 lidkerken van de Raad van Kerken het Kabinet met klem op tot zorgvuldige uitvoering van de Regeling langdurig verblijvende kinderen (Kinderpardon). De kerken vinden dat de waardigheid en rechten van kinderen geschonden worden op de huidige manier waarop deze regeling wordt uitgevoerd. Lees meer >>


Leerhuis in Drachten
Donderdag 10 januari 2019  is de volgende bijeenkomst van het leerhuis o.l.v. Ds. Johannes v.d. Meer.Aanvang 19.30


Kinderpardon: Brief aan de Tweede kamer

Kinderpardon: Brief aan de Tweede kamer
De Bezinningsgroep over Vrede is diep geraakt door de ontwikkelingen rond het kinderpardon en heeft een voorbeeldbrief geschreven om naar de Tweede Kamer te sturen. U kunt deze brief ook ondertekenen.  Lees meer >>


Een bijzondere week in Casa Rafa

Een bijzondere week in Casa Rafa
Na het werelddiner in mei kregen we een berichtje van Manon Spijker. Zij ging, samen met Hedzer Postmus en Rimmer Grondsma, vanuit de doopsgezinde gemeentes Surhuisterveen en Rottevalle mee met Stichting Werkgroep Roemenië voor het project Casa Rafa. Lees meer >>

  Meer informatie     ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Rottevalle-Witveen
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2018 Doopsgezind.nl